Zde se nacházíte: Biosystemy.cz » Aplikace

Aplikace

Aplikace pro BIOLOGICKÉ LIKVIDACE URYCHLENOU KONFORMACÍ (zkráceně BILIKUK®,), využívají specifických vlastností mikroorganismů a jejich enzymů.

Kromě produktové řady BILIKUK®, se využívá těchto schopností i v dalších našich produktech – HYDROPACKS, FILAMENT, LIPAZYM, LAKTAZYM, LAKE FIT!, RYCHLÝ KOMPOST, SEPTIK+, PERZYMIX, ZYMLINK, BILIROPE, BIOLAP ad.

Velmi žádaný a nový přípravek uvedený na trh v tomto roce je BIOSTABIL, který reagoval na častou poptávku majitelů ČOV, obcí a měst, ale také zvýšené legislativní nároky (imisní a smíšené limity). BIOSTABIL je jedním z mála přípravků, který je možné aplikovat na všechny typy ČOV (domácí, městské, průmyslové) Téměř všechny naše přípravky se podle svého zaměření aplikují při čištění odpadních vod, likvidaci odpadů, v mnoha odvětvích průmyslu, gastronomii a domácnosti.

Reakce enzymů mikroorganismů v prostředí se substrátem (odpadem který je potřeba likvidovat), vytvoří přechodnou vazbu a vznikne komplex, ve kterém dojde k přeměně tohoto odpadu (substrátu) na jednodušší formu. Aktivní centrum, ve kterém přeměna nastane, vzniká konformací (přizpůsobením) bílkovinného řetězce na povrchu molekuly enzymu s degradovaným odpadem (substrátem). Prostorově komplementární enzym a substrát( zapadají do sebe) mají ideální předpoklad pro rychlejší reakci při menší aktivační energii, nižší teplotě a běžném atmosférickém tlaku. Biodegradace tohoto odpadu probíhá v řetězové reakci, kdy produkt jedné reakce se stává substrátem reakce následné. Tímto způsobem může být degradováno téměř 100% odpadu. Vynikající vlastností enzymů je jejich schopnost katalyzovat přeměnu určité látky a přitom nepůsobit na látky podobné. Tím se eliminuje možnost vzniku nežádoucích vedlejších produktů. To všechno jsou vlastnosti, které nemá žádný katalyzátor užívaný v chemických procesech (organické i anorganické chemii).

 

Přípravky BILIKUK® a další, které máme v našem sortimentu, se používají po celém světě od běžných gastronomických provozů, potravinářského průmyslu, městských čističek odpadních vod, domácností až po loďařský a ropný průmysl.

Současný trend biotechnologií se při „likvidaci různých odpadů“,snaží využívat i energii, která při biodegradaci vzniká.Tento trend je v současné době zřejmý při stavbě nových bioplynek-BPS. Použití některých enzymů v laboratorních pokusech ukázalo zvýšení výtěžnosti bioplynu až o 40 %. V současné době probíhají jak laboratorní pokusy, tak i v poloprovozu a v praxi.

Produkty založené na těchto enzymech mohou významně urychlit první dvě fáze anaerobní fermentace, které jsou určující pro dynamiku produkce výroby bioplynu.

 

Biotechnologie se tak ve stále sofistikovanější formě vrací tam, kde všechno začíná a zároveň i končí.Tato sekce má další podstránky