Sanace - Bioremediation

Specializované mikroorganismy v našich produktech, jsou vybrány na základě jejich katabolických a metabolických pochodů, k odstranění celé řady kontaminujících látek a odpadních produktů z oblasti životního prostředí.  
 
Biologická sanace a čištění kontaminujících látek pomocí mikroorganismů, nabízí nákladově efektivní a ekologicky šetrné řešení likvidace odpadů a spalování.  
 
Společnost Biosystémy s.r.o. se zaměřuje se svými partnery na vývoj a distribuci účinných a inovativních řešení pro bioremediaci, degradaci kontaminujících látek z půdy a odpadních vod.