Zde se nacházíte: Biosystemy.cz » O Nás

O Nás

Počátky našich aktivit, které vyústily v konečné založení společnosti BIOSYSTÉMY s.r.o., sahají do roku 1992.
Praktické zkušenosti s čištěním odpadním vod jsme získali / v rodinné firmě/ při stavbě domácí ČOV, která patřila mezi první v našem okolí. Počáteční nadšení však vystřídalo rozčarování. Nedostatečná funkčnost ČOV a byrokracie té doby, nás velmi rychle vrátily do reality. Začali jsme se zabývat hledáním cesty, jak intenzifikovat čistící proces pomocí mikroorganismů, které si musí ČOV pracně vytvořit. Inspirovala nás předešlá zkušenost ze zaměstnání u VAKU a odborná literatura ze seminářů. Jako vzor vyspělé technologie byly především uváděny zkušenosti z USA. Následovaly zákonitě cesty do USA a později i do ostatních zemí Jižní Ameriky, Austrálie a Asie, kde jsme získávali cenné poznatky a nové přátele. Vznikla trvalá spolupráce s odborníky a institucemi z více zemí, kteří se touto problematikou zabývají na vysoké úrovni. Na českém trhu jsme začali působit jako zdroj dodávek know-how, distribuce a nakonec i výroby mikrobiologických produktů řady BILIKUK®.* Našimi zákazníky se postupně stávaly firmy, které provádějí servis, prodej a poradenství. My sami jsme zůstávali v pozadí, v souladu s filosofií, která běžně ve světě funguje. Na základě přibývající nové legislativy EU a vyššími nároky na konečné zákazníky, jsme vytvořili environmental systém BIOSYSTÉMY: 2020 . Ten má za cíl, pomáhat zákazníkům v potravinářském průmyslu, gastronomii, městům a obcím komplexně zvládnout „hygienu“ odpadních vod a likvidaci biologických odpadů (fritovacích, jedlých olejů a zbytků jídel - BRO). Právě tento systém znamenal vytvoření nové společnosti BIOSYSTÉMY s.r.o. a nových pracovních postupů.
Rok 2010 se pro nás stal výzvou a zároveň příležitostí pro spolupráci s dalšími firmami (Aliance BIOSYSTÉMY GROUP) , které se chtějí podílet na zavádění nového environmental systému BIOSYSTÉMY: 2020. Ten se začal formovat od roku 2004, až v konečnou dnešní podobu. 
Aby mohli naši zákazníci plnit náročnou legislativu, musíme jim nabídnout vedle kvality i patřičnou flexibilitu. Velké množství zákazníků již této nabídky využívá a to nás motivuje k osobnějším přístupům a tzv. "službám na míru". Kvalita, rychlost a vzájemná zastupitelnost, je naší současnou prioritou. Aliance BIOSYSTÉMY GROUP sdružuje firmy, které musí prokazovat profesionalitu, spolehlivost a odbornost. Pokud někdo z tohoto společenství tyto priority dlouhodobě neplní, není mu již aplikace výrobků řady BILIKUK® umožněna. To se týká i aplikace nebo nákupu další produkce ( Septik plus, MICRO-FLOOR, Hydropacks, Orange Day, Biolap ad.). Je to sice ojedinělý stav, ale vzhledem k dodržení stanovené kvality vůči našim zákazníkům, stav nezbytný.
V uplynulých letech se kromě čištění odpadních vod a likvidace tuků v gastronomických provozech, věnujeme i výrobě a rozvodu pitné vody, průmyslovým aplikacím, autonomním řídícím a monitorovacím systémům pro chemický a potravinářský průmysl, přístrojům pro měření elektrochemických vlastností vody, měření hladin, průtoků a objemů, sledování chodů a poruchových stavů a parametrizace přes internet. Zákazníci si tak mohou v "pohodlí " svých kaceláří nebo domovů,  sledovat chod svého provozu prostřednictvím datahostingu.

 

 

Pocit, že je u nás vody dostatek je velmi relativní. Tento stav se společně s kvalitou vod nenápadně zhoršuje. Podle posledních studií se má u nás tento stav dramaticky projevit v průběhu následujících 20 let. Pracovat soustavně na zlepšení kvality vod je nutné. Možná máme skvělou příležitost začít právě teď s prevencí. Většina života na této planetě se odehrává ve vodě a samotný člověk je také převážně z vody. Je to tedy dobrá investice do nás všech.

Bilikuk*BILIKUK®=Biologické likvidace urychlenou konformací

 

Bilikuk a enzymyTato sekce má další podstránky