Zde se nacházíte: Biosystemy.cz » Produkty » Stručný přehled

Stručný přehled


Zobrazit seznam produktů v záložkách

Mikrobiologické přípravky pro čištění odpadních vod - tekuté

BILIKUK® „S“

BILIKUK® „S“

Svým složením a vlastnostmi se stal revolučním přípravkem nové generace mikrobiologických přípravků a díky stálému a flexibilnímu vývoji patří k absolutní špičce. Účinný širokospektrální přípravek složený z komplexu fakultativně anaerobních bakterií pro odstraňování a snížení obsahu tuků, proteinů, cukrů, škrobů, organických usazenin, tenzidů, fenolů a zápachu. Likviduje extrahovatelné látky v odpadních vodách a pomáhá tak udržovat předepsané emisní limity. Má široké uplatnění v provozech, kde se vaří ( hotely, restaurace, školy, pečovatelské domy, nemocnice, vojsko, obchodní domy, fast foody ad.) nebo v potravinářském a masném průmyslu.

BILIKUK® „T“

BILIKUK® „T“

 

BILIKUK® „T“ je účelově formulován pro lapače tuků. Vybrané kmeny bakterií produkují lipázu, která rozkládá tuk (ß-oxidace). Bakterie ho snadněji a rychle eliminují a zamezují tak následným problémům na ČOV a v kanalizaci. Při rozkladu tuku klesá pH a to vytváří nepříznivé podmínky pro některé pomocné bakterie. BILIKUK® „T“je však vytvořen speciálními kmeny bakterií tak, aby pracoval efektivně i v nižším rozpětí pH.

BILIKUK® „P“

BILIKUK® „P“

Speciální synergický přípravek, který vykonává několik služeb najednou. Tukové krusty a „zátky“

v potrubí způsobují pomalý odtok odpadní vody. To vede k častým problémům ucpávání a zatuchlému zápachu.

BILIKUK® „P“ je účelově formulován pro čištění potrubí a zároveň dodává účinný bakteriální

komplex pro údržbu lapače tuků. Vybrané kmeny bakterií produkují široké enzymatické spektrum a také lipázu, která rozkládá tuk (ß-oxidace). Bakterie ho snadněji a rychle eliminují a zamezují tak následným problémům v kanalizaci, lapači tuků a v neposlední řadě na ČOV. Při rozkladu tuku klesá pH a to vytváří nepříznivé podmínky pro některé pomocné bakterie. BILIKUK® „P“je však vytvořen speciálními kmeny bakterií tak, aby pracoval efektivně i v kolísavém rozpětí pH.

BILIKUK® „A“

Tato synergická směsice je vyvinuta pro domácí i komerční akvária. Je to vysoce potenciální tekutá formulace, obsahující aerobní a fakultativní bakterie, které usnadňují rozklad organických materiálů (usazeniny z potravy, rybí odpad..). Tento produkt je nezávadný pro lidi, ptáky, ryby a rostlinný život, čímž poskytuje biologickou podporu, která je naprosto kompatibilní s údržbou a přírodní ekologickou rovnováhou.

BILIKUK® „R“

BILIKUK® „R“

Ideální bakterie, která se využívá v chovných rybnících, na rybích a v rybích umělých líhních. Tento přípravek je vysoce efektivní v oblasti eliminování živin, které vedou ke tvorbě kalu, dusičnanu, amoniaku a řas. Snižuje riziko infikování, což zlepšuje stupeň přežití a je prevencí proti chorobám. Pomáhá udržovat potřebný stupeň rozpuštěného O2 a přirozenou rovnováhu prostředí.Vybrané kmeny obsahují aerobní a fakultativní bakterie, které usnadňují rozklad organických materiálů (usazeniny z potravy, rybí odpad..). Tento produkt je nezávadný pro lidi, ptáky, ryby a rostlinný život a vytváří přirozené podmínky pro přírodní ekologickou rovnováhu.

BILIKUK® „J+“

BILIKUK® „J+“

Pečlivě sestavená kombinace kmenů bakterií, pro koupací a okrasná jezírka. Pomáhá udržovat průzračnou vodu a vyvážené prostředí. Tento ideální přirozený komplex bakterií je neškodný pro vodní živočichy, ptactvo a člověka. BILIKUK®"J+" je vysoce efektivní v oblasti eliminování živin, které vedou k tvorbě kalu, dusičnanu, amoniaku a řas. Snižuje riziko infikování a hnilobného procesu ve vodném prostředí.

BIOSTABIL

BIOSTABIL

BIOSTABIL je nový velmi účinný přípravek, který se používá jako ozdravná a intenzifikační mikrobiologická  náplň, pro všechny typy ČOV. 
 
Přípravek je vyráběn v několika modifikacích, pro domácí, městské a průmyslové čističky odpadních vod. Základní ukazatel pro daný typ přípravku je počet ekvivalentních osob (EO). BIOSTABIL příznivě ovlivňuje hodnotu rozpuštěného kyslíku O2 , množství a usaditelnost kalu a také tvorbu vláknitých organismů.

Snižuje hodnoty extrahovatelných látek –EL,CHSK, BSK, P,N(celk.) a odstraňuje nepříjemný zápach . Dávkování je vhodné upravovat a porovnávat se stavem ČOV v prvních týdnech aplikace a dosahovaných ukazatelů, včetně zápachu, vzhledu a usazování kalu.

SEPTIK +

SEPTIK +

Je výbornou volbou, v případě, kdy odbourávací síla musí být razantní.  
Tato účinná tekutá bakteriální směs obsahuje zároveň i aktivátory – enzymy / proteázy, alfa-amylázy, lipázy, esterázy, celulázy,ureázy, xylanázy/ a je ideální pro efektivní údržbu septiků, žump a splaškových vod v domácnostech i průmyslu. Tento přípravek, díky svému specifickému složení, řeší několik operací zároveň. Kromě ekonomickému přínosu z důvodu omezeného vyvážení septiků a žump, se podílí na odstraňování zápachu, údržbě toalety a kanalizace. Vedle drahé a nebezpečné chemie, lze SEPTIK + efektivně trvale používat i pro údržbu toalet, kde likviduje moč a organické nečistoty. SEPTIK + je nepostradatelným pomocníkem moderní domácnosti.

K-ZYM ß

Mnohonásobný enzymatický koncentrát s velkým množstvím využití.  
Tento moderní přípravek je ideální jako složka pro výrobu čistících přípravků, které musí splňovat náročné legislativní podmínky. Jeho efektivita spočívá kromě čistícího účinku i v nižší ekonomické náročnosti čistících procesů. Enzymy rychle rozkládají/oddělují velké kusy organického odpadu na menší kousky. Přidání enzymatického komplexu do čistících přípravků, šetří zvýšené náklady na energie. Lze prát a čistit efektivně při nižších teplotách a také snadněji čistit odpadní vody. Plně vyhovuje aktuální legislativě EU – REACH.

BILIROPE

Přírodním způsobem odbourává ropné uhlovodíky v odlučovačích oleje, v odtokovém potrubí, ve vodě po mytí vozidel a kontaminované půdě.V odlučovačích oleje snižuje potřebu mechanického čištění. Zlepšuje kvalitu vypouštěné odpadní vody a udržuje odtokové potrubí průchodné.  
BILIROPE je bakteriální očkovací látka pro odbourávání olejů, maziv a jiných organických látek. Je vhodný pro odlučovače olejů i jiné sběrné systémy a užívá se proto také při zacházení s odpady v servisních jímkách, v údržbářských dílnách a kontaminovaných půdách.

Bioenzymatické přípravky pro čištění - tekuté

ZYM - LINK

Enzymatický čistící přípravek pro automatické linky a čistící přístroje.  
Speciálně vyvinutý přípravek pro mycí linky a strojní čištění, kde je požadována minimální pěnivost a vysoký čistící účinek. Tento přípravek efektivně snižuje náklady na čištění, vzhledem k nižším teplotám čistící lázně. Ideální teplota je v rozmezí 20 –50°C. Biologické čištění je vhodné tam, kde už chemie „nepomáhá“ nebo kde lze mycí lázeň dále využívat. To se týká zejména při následném zpracování biomasy při výrobě bioplynu apod.  
ZYM-LINK je komplex enzymů a byl vyroben v souladu s novou legislativou EU /REACH/ a požadavky k odpadním vodám dle zaváděného systému „BIOSYSTÉMY 2020“. ZYM-LINK je doporučen pro veškeré provozy, které musí splňovat emisní limity odpadních vod

MICRO-FLOOR

MICRO-FLOOR

Patří mezi novou generaci čistících přípravků. Jeho unikátní chemicko-biologické složení nabízí inovativní styl čištění porézních

i neporézních podlahových povrchů. Vyrábí se jako tekutý koncentrát, pro použití k čištění v gastronomických provozech

a potravinářském průmyslu.  
 
Výrobek obsahuje synergickou směs bezpečných organismů typu Bacillus, volných enzymů a vybraných tenzidů.

Obsažené lipázové enzymy provádějí efektivní hydrolýzu tuků, olejů a mastnot.  
Dochází tak k účinnější a rychlejší degradaci (rozkladu) organických materiálů, které se po čase tvoří na podlahovém povrchu.

 
Trvalé používání přípravku MICRO-FLOOR v průmyslových oblastech, institucích i domácnostech, zaručuje bezpečný a efektivní způsob čištění podlah, dlažby, spár a těžko dostupných míst.

MUŠLE - FRESH

MUŠLE - FRESH

Tekutý enzymatický čistící přípravek pro pisoáry, toalety a porcelán  
MUŠLE-FRESH je speciálně vyvinutý přípravek pro čištění a údržbu pisoárů, toalet a porcelánu. Pomáhá odstraňovat organické nečistoty, vodní kámen a nepříjemný zápach. Dodá opět zářivou bělobu a nový vhled. Obsahuje speciálně vybrané kmeny bakterií a enzymy, které účinně likvidují usazeniny i v těžko dostupných místech. Tento přípravek efektivně snižuje náklady na čištění, vzhledem k obsahu bioenzymů, které čistí i následné odpadové potrubí.  
Přípravek MUŠLE FRESH byl vyroben v souladu s novou legislativou EU /REACH/ a požadavky k odpadním vodám dle zaváděného systému „BIOSYSTÉMY 2020“. MUŠLE-FRESH je doporučen pro veškeré provozy, které musí splňovat emisní limity odpadních vod.

Bioenzymatické přípravky - sypké

HYDROPACKS

HYDROPACKS

Je suchý granulát obsahující enzymy a bakterie, které produkují životaschopné spory, balené v snadno použitelném a ve vodě rozpustném sáčku. Pro domácí použití je možné rozdělit do cca 6 dávek. Pro průmyslové použití vhodíte do vody jeden sáček vážící cca 450g / ČOV, do lapače tuku nebo septiku, čerpací stanice, kalojemu, / a ten se rozpustí a uvolní do systému miliardy bakterií a enzymů. Tento produkt obsahuje hybridní bakteriální kultury, které mají schopnost rozpustit a strávit veškeré živočišné i rostlinné tuky, bílkoviny, celulózu, škroby a cukry. Ve formě prášku může být tento produkt skladován v opakovaně použitelném plastovém kbelíku, aniž by ztrácel účinnost. Neobsahuje kyseliny, ani zásady. Jeho bakterie a enzymy působí specificky a tak rychle, že se odpad rozloží, snižuje se BSK i CHSK a vyloučí se pachy. Dávka 450 g obsahuje obrovskou sílu miliard bakterií a je určen pro velké zátěže.

FILAMENT

FILAMENT

Specifický práškový produkt obsahuje vybrané kmeny Bacillus, které jsou schopny zamezit tvorbě vláknitých organismů. Pracuje i při nízkém stupni rozpuštěného kyslíku a pomáhá řešit na ČOV problém vláknitých organismů a biologického pěnění (M. parvicella – vláknitý mikroorganismus, který přednostně využívá hydrofobní substráty, Nostocoida limicola, Gordona amarae – GALO ad.)  
Vybraná směs kultur rodu Bacillus je fakultativní a může pracovat i když je 0 ppm rozpuštěného kyslíku. Kromě řešení problémů s vláknitými organismy, se významně podílí i při odbourávání nežádoucích látek v odpadních vodách – jako jsou fenoly, celulóza, škroby, proteiny, saponáty, mýdla, amoniak, chemikálie, zdroje zápachu, tuky, oleje a mastnoty. Filament také obsahuje Nitrosomonas spp. a fakultativní přirozeně se vyskytující bakterie, které zintenzivňují nitrifikaci a biologickou část městských ČOV

LIPAZYM

LIPAZYM

Prášková bakteriální směsice, která produkuje vysoký stupeň lipázových enzymů. Tento produkt rapidně degraduje tukové krusty a je v tomto směru razantnější, než jiné produkty. Souběžně s aplikací je však třeba omezit některé agresivní chemikálie, které se občas používají. Tento přípravek je ideální při nasazení v prostředí velké tukové zátěže a v kombinaci s přípravkem BILIKUK® „T“nebo „S“.

LAKTAZYM

LAKTAZYM

Práškový bakteriální produkt vytvořený pro mlékárenské vody a syrovátka. Může degradovat obojí, proteiny i mléčný cukr. Bakteriální síla tohoto produktu umožňuje produkovat vysoký stupeň proteinázy a laktázových enzymů. S jeho aerobními a fakultativně anaerobními mikroorganismy vytváří biomasu, která produkuje větší odpor vůči inhibitorům, které jsou přítomny v mlékárenských odpadních vodách.

RYCHLÝ KOMPOST

RYCHLÝ KOMPOST

Velmi kvalitní komplex vybraných a zušlechtěných přírodních kultur, které zvyšují rychlost rozkladu organického odpadu. Vzhledem k tomu, že tento proces je běžným způsobem pomalý a vyžaduje mechanickou a osobní pozornost, je tento přípravek nepostradatelný pomocník. RYCHLÝ KOMPOST byl vytvořen za využití vzájemně působících fakultativních anaerobů a hub, aby urychlil a zefektivnil proces rozkladu.  
Po aplikaci přípravku, odpadní hmota – lignin a jiné pevné látky budou rychle degradovány. Jedním z nejčastějších problémů, které se vyskytují během kompostování je problém se zápachem. RYCHLÝ KOMPOST poskytuje řešení tím, že rozloží původce zápachu a převede jej na nezapáchající humus. Tento proces je vysoce efektivní v redukování a stabilizování zápachů, které se vyskytují v kompostové biomase.

Bioenzymatické přípravky - tuhé

BIOLAP

BIOLAP

Je tuhý bakteriální blok v závěsné síti. Využívá se pro biodegradaci organického odpadu v lapačích tuku, septicích a všude, kde je potřeba organický odpad likvidovat. Bezpečná, přirozeně se vyskytující bakterie, která je v přípravku, si dokáže poradit se složitými organickými problémy. Tento unikátní „blok“ se postupně rozpustí během 35–120 dní, což umožňuje postupnou biodegradaci a rozkládání odpadu. Komplex bakterií, které jsou obsaženy v bloku, omezí tuky, mastnoty, zápach, kal, a nahromaděnou organickou hmotu.  
Jeho kombinace s přípravky řady BILIKUK® je vysoce efektivní.

Prací přípravky

PERZYMIX

PERZYMIX

PERZYMIX je silný enzymatický přípravek určený především pro profesionální prádelny ( pečovatelské domy, vojsko, školy, hotely,nemocnice ad.).

Jeho razantní účinnost spočívá v enzymatických reakcích, které jsou několikrát rychlejší než reakce chemických přípravků.

Enzymy cíleně zasahují, katalyzují a rozkládají velké části proteinů, tuků, olejů, škrobů a dalších nečistot.

Silný účinek této enzymatické směsi je použitelný na většinu  skvrn organického původu, do kterých pronikne. Čistí a odstraňuje tyto skvrny včetně zápachu, až na molekulární úroveň. Lze prát efektivně při nižších teplotách a zároveň snadněji čistit odpadní vody z pracích procesů. Plně vyhovuje aktuální legislativě EU – REACH.

PERZYMIX 10

PERZYMIX 10 je mnohonásobný enzymatický koncentrát s velkým množstvím využití pro profesionální prádelny (vojsko, pečovatelské domy, nemocnice, školy ad.) a textilní průmysl. Pro konečné použití se Perzymix 10 ředí s čistou vodou v poměru 1 :10 ( 9 dílů vody a 1 díl PERZYMIX 10). Tento moderní přípravek je ideální pro biologické čištění textilií a povrchové tkaninové čištění. Enzymy rychle rozkládají biologické nečistoty a urychlují proces praní a čištění.

Přidáním hotového PERZYMIXU do předpírek se výrazně ušetří spotřeba pracích prostředků a sníží se ekonomická náročnost praní. Lze prát efektivně při nižších teplotách a zároveň snadněji čistit odpadní vody z pracích procesů.

 

 

.

OXY AKTIV

OXY AKTIV

OXY AKTIV má využití především jako bělič při praní a čištění, vhodný zejména k praní ložního prádla, plen apod.

OXY AKTIV je výborné bělidlo na bázi sody a kyslíku a zároveň ekologická alternativa chlorových bělících přípravků.

Má desinfekční účinky a je zcela biologicky odbouratelný.  Neobsahuje žádné optické zjasňovače.

Během praní se rozkládá na sodu a peroxid, který způsobuje bělení. Vhodný zejména pro alergiky.

Teplota prací lázně: od 60°C. Oproti normálnímu pracího prášku se dávkuje cca třetina množství(cca 50g/5 kg prádla).

Je ohleduplnější k odpadním vodám, kde je potřeba plnit povolené emisní limity. Úsporný a ekonomický

Čistící přípravky

MOHUTNÝ MIKE

MOHUTNÝ MIKE

K mytí zamaštěných a znečištěných ploch. Speciální alkalický přípravek se sníženou pěnivostí určený k ručnímu i strojnímu mytí na velké množství povrchů, podlah a stěn. Zanechává příjemnou vůni a je určen pro každodenní úklid.

MOHUTNÝ MIKE extra

MOHUTNÝ MIKE extra

K mytí zamaštěných a silně znečištěných ploch. Speciální alkalický přípravek se sníženou pěnivostí určený k ručnímu i strojnímu mytí na velké množství povrchů, podlah a stěn. Obsahuje NaOH.  

BIONER

BIONER

Je vyvinut speciálně pro použití ve strojích na mytí podlah, ale pracuje stejně dobře i při manuálním použití s kbelíkem a hadrem. Vyhovuje všem, kdo hledají hospodárnost i kvalitu.Je silně povrchově aktivní. Protože málo pění, neohrožuje elektrické vedení vašeho čističe podlah. Stroje pracují snáz a rychleji. Je bezpečný i pro čištění pružných podlah, mramoru i betonu.

ORANGE DAY

ORANGE DAY

Orange Day je 100% citrusový čistící přípravek vyrobený z extraktu získaného z kůry a semen citrusů - pomerančových terpenů.  
Orange Day má vynikající čistící schopnosti a může být použit pro široký okruh aplikací od čistění až po mytí a odstraňování plísní.  
Práce s ním je příjemnější než s toluenem, acetonem (ketony), xyleny, 1,1,1 - trichlorethanem nebo ropnými deriváty. Jeho skvělé čistící vlastnosti se dají využít v mnoha odvětvích průmyslu a je velmi oblíbený i pro použití v domácnosti.

Vůně

„BEJBINA“

„BEJBINA“

Je exkluzivní patentovaná směs vonných látek, které ve spojení s glykolovou složkou vytváří velice účinný prostředek k odstranění nepříjemných zápachů. „BEJBINA“ je velmi populární přípravek pro svou jemnou vůni miminka- dětského pudru.  
Aplikace se provádí rozprašováním do vzduchu nebo několika kapkami na požadované místo / koberec, rohy postele, toaleta, čistící a prací roztok apod./

MAGIE KOŘENÍ

MAGIE KOŘENÍ

Je exkluzivní patentovaná směs vonných látek, která je známa z dob minulého století. Ve spojení s KAS desinfekční složkou vytváří velice účinný prostředek  
k odstranění nepříjemných zápachů a chorobných mikroorganismů v ovzduší.  
„Magie koření“ je vůní pro sváteční chvíle pohody,uvolnění a relaxaci.  
Aplikace se provádí rozprašováním do vzduchu nebo několika kapkami na požadované místo. Může se také použít do mycích roztoků.