« zpět na přehled produktů

BILIKUK® „T“

 

BILIKUK® „T“ je účelově formulován pro lapače tuků. Vybrané kmeny bakterií produkují lipázu, která rozkládá tuk (ß-oxidace). Bakterie ho snadněji a rychle eliminují a zamezují tak následným problémům na ČOV a v kanalizaci. Při rozkladu tuku klesá pH a to vytváří nepříznivé podmínky pro některé pomocné bakterie. BILIKUK® „T“je však vytvořen speciálními kmeny bakterií tak, aby pracoval efektivně i v nižším rozpětí pH.


 

 

Náklady v gastronomických provozech, se výrazně snižují při použití programovatelného dávkovacího zařízení. Toto zařízení hlídá Váš provoz 24 hodin denně a není třeba dalšího lidského zásahu. Správná konstrukce lapačů tuků zajišťuje separaci biomasy a pravidelným dávkováním přípravku se udržuje jeho stálá hladina. V určité fázi biodegradace, lze tuto biomasu také efektivně využít při výrobě bioplynu.

Při pravidelném dávkování, snižuje BILIKUK® „T“ obsah extrahovatelných látek a významně přispívá ke snižování emisních limitů odpadních vod - EL, BSK,CHSK  ad.v gastronomických provozech a potravinářském průmyslu.

Produkce enzymů:lipásy, proteázy, esterázy, celulázy, amylázy,ureázy, xylanázy

K tomuto produktu si můžete stáhnout tyto soubory :
BILIKUK® T - bezpečnostní list (119 KB)
BILIKUK® "T" - technický list (443 KB)


Další produkty z kategorie Mikrobiologické přípravky pro čištění odpadních vod - tekuté: