Zde se nacházíte: Biosystemy.cz » Produkty » Stručný přehled » BIOSTABIL
« zpět na přehled produktů

BIOSTABIL

BIOSTABIL je nový velmi účinný přípravek, který se používá jako ozdravná a intenzifikační mikrobiologická  náplň, pro všechny typy ČOV. 
 
Přípravek je vyráběn v několika modifikacích, pro domácí, městské a průmyslové čističky odpadních vod. Základní ukazatel pro daný typ přípravku je počet ekvivalentních osob (EO). BIOSTABIL příznivě ovlivňuje hodnotu rozpuštěného kyslíku O2 , množství a usaditelnost kalu a také tvorbu vláknitých organismů.

Snižuje hodnoty extrahovatelných látek –EL,CHSK, BSK, P,N(celk.) a odstraňuje nepříjemný zápach . Dávkování je vhodné upravovat a porovnávat se stavem ČOV v prvních týdnech aplikace a dosahovaných ukazatelů, včetně zápachu, vzhledu a usazování kalu.


BIOSTABIL je selektivní mikrobiální komplex, který má obrovskou schopnost rozkládat v ČOV široké spektrum odpadů. Obsahuje specifické druhy bakterií, které jsou základem pro probíhající katabolické a anabolické reakce v biologické části ČOV. 
BIOSTABIL se vyrábí ve vegetativním stavu a obsahuje speciální druhy bakterií, které jsou účinné v širokém rozmezí podmínek pro biodegradaci mnoha těžkých látek – fenolů, čisticích prostředků (tenzidů), alkoholů, organických rozpouštědel, léčiv, uhlovodíků, ligno-celulózy a široké škály aromatických a alifatických sloučenin. 
Aktivní složky BIOSTABILU jsou zároveň vysoce efektivní v produkci hydrolytických enzymů, které katalyzují hydrolýzu tuků, bílkovin, škrobů a celulózy. 
Na rozdíl od ostatních bioenzymatických přípravků neobsahuje žádné přísady nebo povrchově aktivní látky. Proto je z hlediska životního prostředí a dodržení předepsaných imisních limitů doporučenou volbou pro citlivé aplikace na ČOV. BIOSTABIL významně přispívá v dobře udržované a provzdušňované aerační nádrži k tomu, aby byly bakterie soustředěny ve flokulantu materiálu aktivovaného kalu. Vločky mají lepší porézní strukturu a jsou dostatečně robustní, aby dokázaly vydržet smykové síly, které jsou vytvářeny pohybem vody při provzdušňování. V případě, kdy hladina rozpuštěného kyslíku klesá pod 2 mg/l, a běžné bakterie mají problém na vnitřní straně vloček s absencí kyslíku, pomáhá BIOSTABIL díky své respirační různorodosti k větší stabilitě.  Bakterie tak mohou pokračovat v růstu a vylučovat enzymy nadále v blízkosti substrátu, čímž se usnadňuje biodegradační proces. Díky urychlené konformaci probíhajících reakcí, je BIOSTABIL významným konkurentem vláknitým organismům (M.parvicela, Nostocoida lymicolla, Nocardian sp., GALO…) a zabraňuje vláknitému bytnění, které způsobuje nežádoucí problémy v dosazovacích nádržích. BIOSTABIL tak vytváří příznivější prostředí pro aklimatizaci a adaptaci dalším populacím, která během dne v odpadních vodách přichází do ČOV
Na rozdíl od přípravků, které jsou určeny pro aplikaci do předčisticích zařízení (lapáků tuků), byl BIOSTABIL od samého počátku vytvářen pro prostředí biologické části ČOV a s ohledem na imisní standardy. Je určen pro citlivé aplikace, a jeho složení tomu odpovídá. Díky zvolené kombinaci bakterií a v součinnosti s dalšími látkami může tento komplex reagovat velmi flexibilně na změny prostředí a vytvářet tak příznivé podmínky pro první a druhý stupeň konečné biochemické reakce. Zdroj uhlíku ve formě CO2  připravují dalším organismům (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira Nitrosocystis) v rozkladu amoniakálního dusíku na dusitany a následně na dusičnany ( Nitrobacter, Nitrocystic).  
BIOSTABIL je většinou aplikován elektronickým programovacím systémem nebo v případě štěrbinových ČOV může být dávkován i ručně.

 
Pro všechny provozovatele ČOV je BIOSTABIL nepostradatelným a vítaným pomocníkem. Při rostoucích cenách energie a nákladů se aplikace tohoto bioenzymatického komplexu pozitivně promítá v technické i ekonomické stránce ČOV a v neposlední řadě i při snížení a likvidaci stabilizovaného kalu.

BIOSTABIL významně přispívá v dobře udržované a provzdušňované aerační nádrži k tomu, aby byly bakterie soustředěny ve flokulantu materiálu aktivovaného kalu. Vločky mají lepší porézní strukturu a jsou dostatečně robustní, aby dokázaly vydržet smykové síly, které jsou vytvářeny pohybem vody při provzdušňování. V případě, kdy hladina rozpuštěného kyslíku klesá pod 2 mg/l, a běžné bakterie mají problém na vnitřní straně vloček s absencí kyslíku, pomáhá BIOSTABIL díky své respirační různorodosti k větší stabilitě.  Bakterie tak mohou pokračovat v růstu a vylučovat enzymy nadále v blízkosti substrátu, čímž se usnadňuje biodegradační proces. Díky urychlené konformaci probíhajících reakcí, je BIOSTABIL významným konkurentem vláknitým organismům (M.parvicela, Nostocoida lymicolla, Nocardian sp., GALO…) a zabraňuje vláknitému bytnění, které způsobuje nežádoucí problémy v dosazovacích nádržích. BIOSTABIL tak vytváří příznivější prostředí pro aklimatizaci a adaptaci dalším populacím, která během dne v odpadních vodách přichází do ČOV. 
Na rozdíl od přípravků, které jsou určeny pro aplikaci do předčisticích zařízení (lapáků tuků), byl BIOSTABIL od samého počátku vytvářen pro prostředí biologické části ČOV a s ohledem na imisní standardy. Je určen pro citlivé aplikace, a jeho složení tomu odpovídá.
K tomuto produktu si můžete stáhnout tyto soubory :
BIOSTABIL - bezpečnostní list (118 KB)
BIOSTABIL - technický list (1 MB)


Další produkty z kategorie Mikrobiologické přípravky pro čištění odpadních vod - tekuté: